فیزیک

فیزیک ودوستداران فیزیک

اهرمها

  • برای بیشتر اهرمها ، اصطکاک در محل تکیه گاه خیلی کوچک است و بنا براین بازده به صددرصد نزدیک است. در نتیجه نسبت بازوها خیلی نزدیک به نسبت نیروهاست و معمولا هیچگونه تصحیحی در محاسبه مزیت مکانیکی اهرم لازم نیست. سوال مهم دیگری مطرح است و آن اینکه آیا قضیه کار و انرژی در مورد اهرمها صادق است؟
   اهرمها را بر حسب موقعیت نسبی تکیه گاه ، نیروی مقاوم و نیروی محرک دسته بندی می‌کنند.

  • اهرم نوع اول : تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد. مانند انبردست ، آچار فرانسه ، قیچی و ... .

  img/daneshnameh_up/2/25/levertypeoneag.gif


  • اهرم نوع دوم : نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. مانند فندق شکن)) و ... .

  img/daneshnameh_up/9/9f/levertypetwoag.gif


  img/daneshnameh_up/7/7a/levertypethreeag.gif

  منبع:علوم اشتهارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ساعت   توسط سیدمحمدصانع  |